0
ردیفکالاتعدادمبلغ کل
|
جمعه 15 اسفند 1399
 • لیزر فرکشنال

 • افرودیت

 • محصول 2

 • اسكارلت

  كاملا نو ، فقط ٣ نيدل استفاده شده

 • آفرودیت

  کاربرد این دستگاه جهت لیزرهای زیبایی بانوان و مشکلات پوستی بدن میباشد و حداکثر کاربرد آن 30 بیمار بوده است. (جهت قیمت توافق صورت میگیرد)

 • اسکارلت

  Fractional RF

 • ایلایت آی پی آل و آر اف

  در حد نو کم کارکرد

 • آر اف فرکشنال

  دستگاه کم کارکرد در حد نو می باشد،در صورت مشکل پرداخت تا 5 ملیون شرایطی پذیرفته می شود

 • آر اف رافوس

  دستگاه کم کار و در حد نو است،در صورت مشکل پرداخت در حد 3 میلیون شرایطی پذیرفته می شود.

 • دابلو(هایفو)

  دستگاه کم کارکرد در حد نو در صورت مشکل پرداخت تا 20 میلیون شرایطی پذیرفته می شود