0
ردیفکالاتعدادمبلغ کل
|
جمعه 15 اسفند 1399
شیوه تحویل کالا

شیوه تحویل دستگاه.
1- نظر به دست دوم بودن دستگاه خریداری شده،محل تحویل محصول،درب شرکت و پس از تسویه حساب کامل می باشد ،چنانچه خریدار مایل به دریافت اجناس خریداری شده درب مطب خود باشداین امر باهماهنگی با شرکت و با مسئولیت و هزینه پزشک خریدار قابل انجام می باشد.شایان ذکر است در صورت ارسال دستگاه به مطب ، دستگاه فقط به پزشک خریدار و با رویت کارت ملی تحویل خواهد شد
2-زمان تحویل دستگاه 72 ساعت کاری پس از تسویه حساب کامل خریدار با شرکت و فروشنده می باشد.
3- در صورت پرداخت اقساطی72 ساعت کاری پس از تسویه حساب خریدار با شرکت ، دستگاه به خریدار و چک ها به فروشنده تحویل خواهد شد.
4- هزینه حمل دستگاه از محل فروش تا درب شرکت بر عهده فروشنده و از شرکت تا محل خرید بر عهده خریدار می باشد .
5-پس از تحویل دستگاه به خریدار، شرکت جهت انجام آموزش نگه داری و اپراتوری دستگاه (با هزینه پزشک)اقدام خواهد نمود.

نظـرات

فرم نظـر


captcha